Oznámenie č. 19/2019 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie

Platnosť od 16.01.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2019 okrem prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. decembra 2020.