Vyhláška č. 187/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení neskorších predpisov

Platnosť od 27.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 Aktuálne znenie