Oznámenie č. 180/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku Vykonávacieho protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny

Platnosť od 20.06.2019
Účinnosť od 20.06.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.06.2019 Aktuálne znenie