Oznámenie č. 179/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení

Platnosť od 20.06.2019
Účinnosť od 20.06.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.06.2019 Aktuálne znenie