Nariadenie vlády č. 173/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.06.2019
Účinnosť od 01.09.2019

OBSAH