Opatrenie č. 170/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2019 č. MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy

Platnosť od 17.06.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.