Oznámenie č. 165/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 7. júna 2019, č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

Platnosť od 12.06.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 12. júna 2019.