Zákon č. 146/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 30.05.2019
Účinnosť od 01.01.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2019 okrem čl. IV bodov 2 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
30.06.2019 - 31.12.2019