Vyhláška č. 142/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier

Platnosť od 29.05.2019
Účinnosť od 01.07.2020
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2019 okrem § 15 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2020.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2020 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.06.2019 - 30.06.2020