Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 209/2019 Z. z., 310/2019 Z. z.)

Platnosť od 29.05.2019
Účinnosť od 15.10.2019