Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 29.05.2019
Účinnosť od 01.09.2019 do30.09.2019 (za 6 dní)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2019 209/2019 Z. z.
01.09.2019 - 30.09.2019 Aktuálne znenie