Zákon č. 136/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.05.2019
Účinnosť od 24.05.2019

OBSAH