Redakčné oznámenie č. 131/2019 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 17.05.2019
Účinnosť od 17.05.2019