Rozhodnutie č. 128/2019 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

(v znení č. 131/2019 Z. z.)

Platnosť od 15.05.2019
Účinnosť od 15.05.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2019 131/2019 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.05.2019