Vyhláška č. 122/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly

Platnosť od 07.05.2019
Účinnosť od 15.05.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2019 Aktuálne znenie