Vyhláška č. 12/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

Platnosť od 11.01.2019
Účinnosť od 15.01.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.01.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

11.01.2019