Vyhláška č. 115/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky

Platnosť od 01.05.2019
Účinnosť od 01.05.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.05.2019