Vyhláška č. 113/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného

Platnosť od 26.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2019 Aktuálne znenie