Vyhláška č. 106/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

Platnosť od 24.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2019 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.04.2019