Zákon č. 105/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.04.2019
Účinnosť od 01.01.2020