Vyhláška č. 100/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vyhotovenia jedinečného identifikátora a výške úhrady za jedinečný identifikátor v oblasti tabakových výrobkov

Platnosť od 18.04.2019
Účinnosť od 20.04.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.04.2019 Aktuálne znenie