Vyhláška č. 93/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia, o hodnotiacich kritériách pre výpočet koeficientu prahovej hodnoty a o podrobnostiach výpočtu koeficientu prahovej hodnoty

Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018