Vyhláška č. 89/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018 do30.06.2020

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. marca 2018

ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. m) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka, je uvedený v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.


Tomáš Drucker v. r.


Príloha k vyhláške č. 89/2018 Z. z.

ZOZNAM ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK, KTORÉ JE OPRÁVNENÁ PREDPÍSAŤ SESTRA ALEBO PÔRODNÁ ASISTENTKA

Poradové
číslo
Zdravotnícke pomôckyDoplnok názvu
1.Obväz hydrofilný zaradený v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A1
2.Gáza hydrofilná zaradená v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A2
3.Gázové skrútené tampóny zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A3
4.Gázové kompresy zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine A4
5.Vata zaradená v zozname kategorizovaných
zdravotníckych pomôcok v skupine A5
6.Elastický obväz, krátkoťažný so šírkou od 10 cm do 12 cm
zaradený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine A7.5
7.Roztoky na výplach rán zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine A8.13.2
8.Vložky pre druhý stupeň inkontinencie zaradené
v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B1.1
9.Vložky pre tretí stupeň inkontinencie zaradené
v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B1.2
10.Vkladacie plienky zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B2.2
ženské
11.Plienkové nohavičky detské zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B3.1
12.Plienkové nohavičky zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B3.2
13.Fixačné nohavičky zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine B4
14.Podložky pod chorých zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine B5
15.Urinálne vrecká zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v skupine B7
16.Pomôcky na autokatetrizáciu zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B10.1
bez konektora
17.Pomôcky na autokatetrizáciu zaradené v zozname
kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
v podskupine B10.2
jednorazové s konektorom