Vyhláška č. 89/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka

Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018