Oznámenie č. 86/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. marca 2018 č. 1/2018, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.

Platnosť od 27.03.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.