Zákon č. 8/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.01.2018
Účinnosť od 01.02.2018