Vyhláška č. 76/2018 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Platnosť od 14.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018 do14.05.2020
Zrušený 112/2020 Z. z.