Oznámenie č. 75/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní

Platnosť od 09.03.2018
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 1. marca 2018.

Pôvodný predpis

09.03.2018