Nariadenie vlády č. 73/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.03.2018
Účinnosť od 15.03.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.03.2018