Nariadenie vlády č. 71/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.

Platnosť od 09.03.2018
Účinnosť od 15.03.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.03.2018