Zákon č. 70/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.03.2018
Účinnosť od 01.04.2018