Oznámenie č. 7/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Kubánskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa

Platnosť od 09.01.2018
Redakčná poznámka

Dohovor pre Kubánsku republiku nadobudol platnosť 1. decembra 2017.

OBSAH