Vyhláška č. 67/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

(v znení č. 47/2019 Z. z.)

Platnosť od 08.03.2018
Účinnosť od 01.03.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 47/2019 Z. z. Aktuálne znenie
10.03.2018 - 28.02.2019