Zákon č. 65/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 08.03.2018
Účinnosť od 01.07.2018