Oznámenie č. 6/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a výskumu Moldavskej republiky

Platnosť od 09.01.2018
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 28. novembra 2017 v súlade s článkom 11.