Zákon č. 57/2018 Z. z.Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 221/2019 Z. z., 399/2019 Z. z.)

Platnosť od 07.03.2018
Účinnosť od 01.01.2020