Zákon č. 56/2018 Z. z.Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 307/2018 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 07.03.2018
Účinnosť od 01.01.2019