Zákon č. 56/2018 Z. z.Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 307/2018 Z. z.(nepriamo), 259/2021 Z. z.)

Platnosť od 07.03.2018
Účinnosť od 16.07.2021