Zákon č. 56/2018 Z. z.Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 307/2018 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 07.03.2018
Účinnosť od 01.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 307/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.2018 - 31.12.2018

Pôvodný predpis

07.03.2018