Zákon č. 50/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.02.2018
Účinnosť od 15.03.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.03.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.02.2018