Vyhláška č. 5/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.01.2018
Účinnosť od 01.05.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

09.01.2018