Oznámenie č. 46/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia zo 6. februára 2018 č. 2/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách

Platnosť od 26.02.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.

Pôvodný predpis

26.02.2018