Oznámenie č. 45/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. februára 2018 č. 27/2018 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018

Platnosť od 26.02.2018
Účinnosť do 28.02.2019
Zrušený 52/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.