Oznámenie č. 41/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Platnosť od 21.02.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Pôvodný predpis

21.02.2018