Oznámenie č. 409/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku

Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 29.12.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.12.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.12.2018