Oznámenie č. 406/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu

Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 29.12.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.12.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

29.12.2018