Vyhláška č. 404/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín

Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 15.01.2019