Vyhláška č. 402/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2019

Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019