Oznámenie č. 40/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 13. februára 2018 č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.02.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.

Pôvodný predpis

21.02.2018