Vyhláška č. 396/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

(v znení č. 455/2019 Z. z.)

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 455/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2019 - 31.12.2019