Opatrenie č. 393/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 490/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 - 31.12.2019

Pôvodný predpis

28.12.2018